GNMZ TRKESIYLE LEMALAR PDF

Author: Kijin Moogugis
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 27 October 2010
Pages: 411
PDF File Size: 17.92 Mb
ePub File Size: 12.67 Mb
ISBN: 222-5-36772-615-1
Downloads: 14573
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faelar

Propaganda yan ar basan Krt almalar, troesiyle Sait ayaklanmasnn bu dinsel boyutunu gz ard etmektedir. Trakya ve Anadolu’da birok ubesi alan dernek, ncelikle Kuvay Milliye’ye kar oluturulan hareketleri destekledi. Dt yer, bir maa-rann ndr. Yoksa koca in’i, az bir za-manda komnistlie eviren musibet-i beeriye; si-yas, madd kuvvetler ile susmaz. Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri, c.

Yine ahiner’in yazdna gre, Said-i Krdi ileriki yllarda kendisini yazanlardan daha alak gnlle dav-ranacak ve “Bedi”nin anlamnn “Garip” olduunu be-lirtecektir.

lemalat Bu da benim iin kafi hizmettir. Bu hali ile ancak Afrika llerinde Mehdilik taslaya-bilir di”. Kemal” Olmayan tahsisat ve nerilmemi makam Said-i Krdi’nin reddetmesi olanaksz. Bunlar da kendi aralarnda bir rtbe esasna gre kademe-lendirilmilerdi.

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Dnya Sava’nn en kritik dne-minde Kastamonu’da talebe yetitirmeyi srdrd. Bunun nedeni, Said-i Krdi’nin kendisini anlatrken “bir muaraza neticesinde be gn zarfnda Kimyay Gayr- Uzvyi norganik Kimya elde ederek, Kimya muallimiyle muarazaya giriir ve onu da ilzam eder.

Bu arada ne olup da, stanbul’a dnd ve resmi grevinin ne zaman sona erdii de belirtilmemektedir. Dnya Sava’nda Trkiye’ye Sovyet saldrs olmamasnn nedeni de Kur’an’a balamaktadr: Bu elikiler anlara bambaka uydurmalar olarak yansmaktadr.

Kurtulu savann son iki gnnz istihbarat merkezi yneticilii yapm olan Miralay Hsamettin Ertrk, Bedirhanilerden Nemrut Krt Mustafa Paa’nn Ba-dat’a katn ve eyh Sait ayaklanmasn hazrladn belirtmektedir.

  KORG PANDORA PX1 MANUAL PDF

Ve madem sarahat derecesinde ok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celceltiye’nin iine girmi, en mhim yerinde yerlemi. Keramet sahibi olduu iddiasyla “Sen rahmetler ve bereketler sap harika kerametler gsteriyorsun” denir ve keramet sahibi olarak mritlerine “evliya ve asfiya nianlar” verdii belirtilir.

Bu dilekesi Samsun Byk Cihad gazetesinde yaynland. Merdivenle klan ikinci katta ise, bir koridor, asistan ve doentlerin kk odalar bulunmaktadr. Ne var ki, ‘te soyad yasas ktktan sonra, ‘lere dek hangi ad kullanm olduuna deinmiyor.

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Daha pek oklar da bu durumdadr. Yani tersinden okunuudur Mim ise, ‘d’ ve ‘y’ ye tam muvafktr. Ayrca Said-i Krdi, bu aylk sre iinde, gecelerini “Krt ozan” Ahmede Xani’nin trbesinde, mum nda kitap okuyarak geirir.

Bu durumda; Abdlhamit’e bile kar durduu ileri srlen, Krt milletinin haklar iin her eyi gze alan Said-i Krdi’nin, Birinci Cihan Harbi’nin hemen arife-sinde balayan Bitlis Krt ayaklanmasn, Osmanl or-dusundaki subaylarn dinsizlie tepki olarak aklamaya almas ise hi anlalamaz. Gayemiz komnizmle kar rgtlenmekti. Nazm ren ilgin giysili Saidi Krdi’yi o gece tanr ve unlar yazar: Baz kitaplarda, her ne kadar Mehdiye dair rivayet edilen sylenilen ve birbirinden ok farkl hadisler varsa da bunlarn tm zayf ve ounun uydurma oluu zerinde ittifak vardr.

Yazl belgeler asl alnrsa, “Said-i Krdi” ve “Said-i Nursi” adlar kullanlabilir.

Mektup, “Papalk makam- Alisi kalem-i Mahsusu” baln tayor ve “Zlfikar nam el yazs gzel eseriniz stanbul’da Papalk vekaleti vas-tasyla papa Hazretlerine teslim edilmitir” diye balyor. Onun iin imdiki bu hkmetimizin hakik kuvveti, hakaik-i Kur’aniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Ayrca, siyasal ve felsefi adan Abdullah Cev det’in gnnmz imknsz olduu Said-i Krdi gibi bir kiiye yardmc olmasnn tek nedeni de bu boyut olarak ortaya kmaktadr.

  CONTUSION PULMONAR PDF

Menfiliini ta-rihin ve vicdann tasdikindeki bylesine bir hareketi rendiim an, sizin gibi susmaz, karsna kardm” diye yazar. Ad geenin tedavi istei konusunda gstereceiniz yakn ilgiye kavumas, lealar Kr-distan rencileri arasnda Padiahn yce kiilii ile ilgili, sonsuza dek unutulmaz anlayn olumasn salayacaktr dncesi ile makamnza sunulmasna cesaret edilmitir Bu durumda ferman Padiahndr. Bu dergi Said-i Krdi’nin Krt davasna slami hareket yolunda sahip ktn kantlamak iin onun yaamn yaymlar.

Peygamber’e ait olduu ileri srlen “Ceven-i Kebir” ve “Ceven-i Sagir” ad verilen iki du ann ad. Keramet sahibi olarak mehdi olduu da ileri srlr: Fakat sual sorulmaz” yazl bir levha asar.

O da, Mustafa Kemal ile ba edilemeyeceini dnerek grevleri kabul etmemi oluyor. Boazii niversitesi’nin retim grevlisi olan Lemqlar, masumane almalarn amacn u ilgin szlerle aklyordu: