JAVA APLIKACJE BAZODANOWE PDF

Systemy bazodanowe. Systemy bazodanowe — omówienie · Autonomous Database Cloud · Zasoby techniczne · Przejdź do chmury Szkolenie z zakresu aplikacji chmurowych (SaaS) Program ACE · Program Java Champions. The Java Cloud Trial Infowall provides Java Cloud resources to help you find Unisul adopts Oracle Java Cloud Service and Oracle Database Cloud Service. Zaawansowane aplikacje bazodanowe aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz .

Author: Arazahn Zolomuro
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 8 June 2007
Pages: 314
PDF File Size: 11.11 Mb
ePub File Size: 4.23 Mb
ISBN: 991-6-13851-131-5
Downloads: 20596
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bakora

Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania.

Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej. Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: Szyfry strumieniowe i blokowe.

Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi.

An error occurred.

Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Complex Programmable Logic Device. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe.

  IVAN ILLICH TOOLS FOR CONVIVIALITY PDF

Kontynuowane jest omawianie platformy. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania.

Bloki obieralne

Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej. Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I. Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Czujniki stosowane w robotach mobilnych.

Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Przedmioty realizowane w ramach bloku: Przedmioty Aplikache Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m.

Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa. Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h. Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi.

Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a. Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta. Podstawowe informacje o sieciach Petriego.

Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie. Roboty autonomiczne – wprowadzenie.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Ataki na systemy komputerowe. Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej.