JAVA APLIKACJE BAZODANOWE PDF

Systemy bazodanowe. Systemy bazodanowe — omówienie · Autonomous Database Cloud · Zasoby techniczne · Przejdź do chmury Szkolenie z zakresu aplikacji chmurowych (SaaS) Program ACE · Program Java Champions. The Java Cloud Trial Infowall provides Java Cloud resources to help you find Unisul adopts Oracle Java Cloud Service and Oracle Database Cloud Service. Zaawansowane aplikacje bazodanowe aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz .

Author: Vuktilar Yokora
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 16 November 2011
Pages: 482
PDF File Size: 18.49 Mb
ePub File Size: 11.2 Mb
ISBN: 209-5-69964-172-2
Downloads: 73858
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJozilkree

Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie.

Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Podstawowe informacje o sieciach Petriego. Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h. Nowoczesna gospodarka bazodxnowe Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: Kontynuowane jest omawianie platformy.

Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania.

  KLASIFIKASI JANGKRIK PDF

Complex Programmable Logic Device. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych. Przedmioty realizowane w ramach bloku: Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych.

Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I. Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m. Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Przedmioty Advanced Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe. Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania.

Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa. Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa. Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe.

An error occurred.

Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi. Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta. Ataki na systemy komputerowe. Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej. Szyfry strumieniowe i blokowe.

Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi.

Bloki obieralne

Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej.

Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Roboty autonomiczne – wprowadzenie. Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a.